Zemědělské pojištění

Jedná se o specifický produkt tzv. šitý na míru právě jedinečné skupině podnikatelů, kteří se zabývají zemědělskou výrobou. A protože je tak specifický, je pro pojišťovny také poměrně složitý a drahý na provoz. Také z těchto důvodů není u nás v ČR nabízen tolika pojišťovnami jako třeba povinné ručení či životní pojištění. I přesto je toto pojištění v našich podmínkách velmi propracované a jedná se o velice kvalitní produkt, který rozdělujeme do dvou částí podle zaměření zemědělské výroby – pojištění plodin a pojištění zvířat. Každý typ je úzce zaměřen přesně na ta rizika, která jsou v dané výrobě velmi citelná a dá se říci i častá. Velkou podporu tomuto pojištění, vlastně jako jedinému na trhu v této míře, skýtá také výše dotací, která každoročně kryje značnou část pojistného, které každý zemědělec či zemědělský podnik za pojištění své produkce zaplatí.

Pojištění plodin

V ČR je v současnosti využíváno cca 3mil.hektarů orné půdy, na které pěstují zemědělci své plodiny. Zemědělská rostlinná produkce pak dosáhla v roce 2020 hodnotu téměř 83mld.Kč. To nejsou právě malá čísla, že? Zvlášť, když si dobře uvědomujete, že jsou to většinou jediné příjmy, z kterých Vy -zemědělec či zemědělský podnik – a často i Vaši zaměstnanci, žijete a platíte daně, zdravotní pojištění, osiva, krmiva a další běžné firemní a životní náklady.

A co v období krup, vichřic či jarních mrazů? To jsou často celé lány v ohrožení a člověk si může spíše jen sázet na to, zda ho živel potká, či ne, protože bránit se proti tomu nijak nedá. Celá pole ani sady zkrátka nezakryjete.

Úrodu tedy nemůžeme zcela ochránit, ale peníze, za které bychom ji po sklizni prodali, se ochránit dají. K tomu slouží právě zemědělské pojištění plodin. Záleží pak už jen na zaměření našeho hospodaření a našem vztahu k riziku, protože pojišťovny dnes nabízejí pojištění téměř všech plodin pěstovaných na našich polích od obilnin, přes okopaniny, olejniny, trávy, ovoce, chmel, až k vinné révě. Samostatným typem je pak i pojištění lesů a lesních školek.

Stavebnicové systémy pojistných produktů vám zase dávají na výběr od nejlevnějšího tzv. základního pojištění, kde je většinou požár a kroupy, přes různá připojištění jako vichřice, záplavy či vyzimování, až po pojištění jarního mrazu.

Navíc se v ČR vrací formou dotací velká část pojistného, které za pojištění zaplatíte.

Pokud vás článek oslovil a zajímá vás, jak na to – jsme zde pro vás. Pokud kromě rostlinné podnikáte i v živočišné výrobě, podívejte se také na pojištění zvířat, které vás jistě také zaujme a vhod přijde též majetkové či strojní pojištění.

Pojištění zvířat

Hodnota živočišné produkce ČR v roce 2020 se pohybuje někde okolo 54mld.Kč. Je to tedy menší výsledek, než u produkce rostlinné, ale i tak se jedná o velké hodnoty, které je třeba chránit.

Vy, kteří se věnujete např. chovu prasat, skotu či drůbeže, sami nejlépe víte, kolik peněz, práce a času se za každým chovaným kusem skrývá. Také nejlépe víte, kolik chorob, živelných pohrom či úrazů zvířatům hrozí a jak ohromné náklady na likvidaci a obnovu někdy i celého stáda nebo chovu např. po nákaze, přehřátí či otravě vás to může stát.

Stejně jako u pojištění plodin ani v živočišné výrobě se nedá často všem rizikům předejít, ale i v této oblasti můžete své peníze lehce ochránit. Pojišťovny i tady nabízejí kvalitní pojistné produkty, které bývají stavebnicově poskládány. To znamená, že si můžete, podle vašeho přístupu k riziku, pojistit třeba jen základní pojištění, které obsahuje většinou nebezpečné nákazy. Pokračovat můžete rozšířením také o přenosné choroby, otravy, přerušení dodávek el.energie, až po neinfekční akutní choroby, úrazy a škody při porodech. Podle druhu chovaných zvířat se dají pojistit buď celé chovy (např. prasata, skot, drůbež) anebo existují i speciální produkty na pojištění jedinců (např. pojištění koní).

Také pro pojištění zvířat jsou připraveny dotace na velkou část ceny pojistného za vybraná rizika.

Pokud vás zaujal článek a chtěli byste se dozvědět více, jsme zde pro vás.